Aktuellt

Ny lag om avlägsnande vid otillåtna bosättningar

2017-07-01 Den 1 juli trädde den nya lagen om avlägsnande i kraft - en ny form av särskild handräckning. Förändringar görs därför i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (1990:746) och tidigare ansökan om särskild handräckning ersätts nu med ansökan om avlägsnande. Om varken polislagen eller ordning...

Heldagskonferens för civila samhället

2017-06-29 Den 17 november bjuder Länsstyrelsen i Stockholm, inom ramen för sitt samordningsuppdrag, in aktörer och organisationer från civila samhället till en nationell heldagskonferens. Under konferensen kommer bland annat de svenska ambassdörena för Rumänien och Bulgarien vara på plats för att ge en lägesb...

Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om avlägsnande

2017-05-18 Det blir enklare att avlägsna otillåtna bosättningar när riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny form av särskild handräckning - avlägsnande. Läs tidigare uppdatering kring proposition och lagrådsremiss. Den 17 maj sa riksdagen ja till regeringens förslag om en ny form av särskild handräck...

Utredning av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

2017-05-03 Regeringskansliet uppdrar åt Björn Räftegård att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige men har hemvist utomlands. Den tidigare utredningen om tvångsvård för barn...

Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

2017-03-02 Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas då mark eller en byggnad har tagits i besittning utan tillstånd. Det nya förslaget förenklar processen för markägare vid ansökan om särskild handräckning. Under vissa förutsättningar ska det vara möjligt att ansöka om avlägsna...