Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare
Filename
vagledning-for-socialtjanst-i-arbetet-med-EU-EES-medborgare.jpg
Författad av: Socialstyrelsen
Vägledningen utgör ett stöd för arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Den vänder sig primärt till socialtjänsten...
Manual vid misstanke om människohandel
- Skydd och stöd till människohandelsoffer
Filename
manual-manniskohandel.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel....
Allemansrätten på olika språk
Filename
Allemansratten.jpg
Författad av: Naturvårdsverket
Samlade foldrar och broschyrer om allemansrätten och bärplockning på olika språk....
Handräckning - Avsnitt 14
- Utdrag ur: Handbok Utmätning
Filename
Avsnitt 14-Handrackning.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
Relevant utdrag från handboken kring utmätning finns på sida 429-435 och beskriver bland annat generella frågor som rör verkställighet av...
Ansökningar om särskild handräckning vid otillåten bosättning
- beslut om hur Kronofogden ska bedöma ett interimistiskt yrkande
Filename
Interimistiskt-beslut-vid-otillaten-bosattning.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
Ett styrande dokument som reglerar hur Kronofogden ska bedöma och tillämpa bestämmelsen i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning när...
Handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning
Filename
Handrackning-enligt-lagen-om-betalningsforelaggande-och-handrackning.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
Utdrag ur handläggarstöd som Kronofogden använder sig av vid handläggning av ärenden om särskild handräckning. Dokumentet innehåller utdrag om handläggningen...
Regional coordinator against human trafficking
- Help for victims of human trafficking
Filename
Help-for-victims-of-human-trafficking.jpg
Författad av: Malmö stad och NMT
Regionskoordinatorerna finns till som stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för människohandel. Informationen i broschyren vänder sig till...
Juridisk vägledning angående tiggeri
- För poliser i yttre tjänst
Filename
juridisk-vagledning-angande-tiggeri-polisen.jpg
Författad av: Polismyndigheten
Denna juridiska vägledning redogör för regleringar och eventuella brott, samt vissa polisiära befogenheter angående tiggeri. Vägledningen riktar sig till poliser...
Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige
- Delrapport
Filename
Delrapport-EU-medborgare-20170131.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Delrapporten beskriver exempel på utmaningar, möjligheter och trender som inhämtas av relevant samhällsstruktur och nationellt samverkansnätverk. Delrapporten lyfter även fram...
Vård av personer från andra länder
Filename
Vard_av_personer_fran_andra_lander.jpg
Författad av: Sveriges Kommuner och Landsting
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges...