Aktuellt

Anmälan öppen: Heldagskonferens för civila samhället

2017-10-24 Det nationella regeringsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige bjuder in till den nationella konferensen – EU-medborgare i Sverige, den 17 november i Stockholm. Ta chansen att fördjupa dig i ämnet och utveckla samverkan med andra aktörer och organisationer som jobbar inom området....

Lagstiftningen kring LVU behöver förtydligas menar ny utredning

2017-10-17 Barn-, äldre- och jämställdhetsministern, Åsa Regnér gav den 5 april 2017 rådmannen Björn Räftegård i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för att med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) omedelbart omhänderta barn och unga som befinner sig i Sverige...

Länsstyrelsen får förlängt samordningsuppdrag kring utsatta EU/EES-medborgare

2017-10-16 Sedan 2016 har Länsstyrelsen Stockholm det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Då efterfrågan av samordning och samverkan gällande dessa frågor fortfarande är stort har regeringen förlängt och utvidgat Länsstyrelsens uppdrag. ​Förlängni...

Åsa Regnér till Rumänien för att följa upp samarbetsavtal

2017-09-04 Pressmeddelande Samarbetsavtalet mellan Sverige och Rumänien slöts i juni 2015 och syftar bland annat till att förbättra situationen för utsatta människor. Den 4-5 september är Åsa Regnér, minister ansvarig för frågor som rör utsatta EU-medborgare, på plats i Bukarest för att följa upp avtalet. – De...

Nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

2017-07-03 Pressmeddelande Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i Sver...