Information till EU-medborgare som besöker Sverige och bor eller sover utomhus
Filename
Information_till_eumedborgare_Sida_1.png
Författad av: Polismyndigheten
Broschyr med information riktad till EU-medborgare som besöker Sverige och bor eller sover utomhus. Informationen finns på fyra språk -...
Avsnitt 1 - Avlägsnande
Filename
Avsnitt1-Avlagsnande.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
Handboksavsnitt som beskriver och behandlar generella frågor som rör verkställighet av avlägsnande....
FAQ om avlägsnade av otillåten bosättning
Filename
FAQ-Avlagsnande_av_otillaten_bosattning_Sida_1.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
En sammanställningen av generella frågor kopplade till de nya reglerna om avlägsnande som syftar till att ge en översiktlig introduktion...
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare
Filename
vagledning-for-socialtjanst-i-arbetet-med-EU-EES-medborgare.jpg
Författad av: Socialstyrelsen
Vägledningen utgör ett stöd för arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Den vänder sig primärt till socialtjänsten...
Manual vid misstanke om människohandel
- Skydd och stöd till människohandelsoffer
Filename
manual-manniskohandel.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Manual vid misstanke om människohandel syftar till att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel....
Allemansrätten på olika språk
Filename
Allemansratten.jpg
Författad av: Naturvårdsverket
Samlade foldrar och broschyrer om allemansrätten och bärplockning på olika språk....
Handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning
Filename
Handrackning-enligt-lagen-om-betalningsforelaggande-och-handrackning.jpg
Författad av: Kronofogdemyndigheten
Utdrag ur handläggarstöd som Kronofogden använder sig av vid handläggning av ärenden om särskild handräckning. Dokumentet innehåller utdrag om handläggningen...
Regional coordinator against human trafficking
- Help for victims of human trafficking
Filename
Help-for-victims-of-human-trafficking.jpg
Författad av: Malmö stad och NMT
Regionskoordinatorerna finns till som stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för människohandel. Informationen i broschyren vänder sig till...
Juridisk vägledning angående tiggeri
- För poliser i yttre tjänst
Filename
juridisk-vagledning-angande-tiggeri-polisen.jpg
Författad av: Polismyndigheten
Denna juridiska vägledning redogör för regleringar och eventuella brott, samt vissa polisiära befogenheter angående tiggeri. Vägledningen riktar sig till poliser...
Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige
- Delrapport
Filename
Delrapport-EU-medborgare-20170131.jpg
Författad av: Länsstyrelsen Stockholm
Delrapporten beskriver exempel på utmaningar, möjligheter och trender som inhämtas av relevant samhällsstruktur och nationellt samverkansnätverk. Delrapporten lyfter även fram...