Dokumentation från konferensen: EU-medborgare i Sverige

2017-12-18

Det nationella regeringsuppdraget för arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige bjöd den 17 november in till den nationella konferensen – EU-medborgare i Sverige.

Under dagen presenterade bland annat den nationella samordnaren, Claes Ling-Vannerus det nationella samordningsuppdraget för arbetet med EU/EES-medborgare. Regeringskansliet deltog med representanter för socialdepartementet som är ansvarigt departement för uppdraget. Dessutom deltog vår svenska ambassadör i Rumänien för att dela sina erfarenheter. Sutligen presenterades webbplatsen eumeborgareisverige.se som ger information och vägledning till myndigheter, kommuner, vårdgivare och civilsamhällsorganisationer i frågor gällande EU/EES-medborgare som vistas i Sverige.

Syftet med konferensen var att ge ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg för fortsatt arbete.

Presentationer

- Claes Ling-Vannerus, Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare utan uppehållsrätt


Utblick mot Rumänien och Bulgarien, samtal med Sveriges ambassadörer i Rumänien och Bulgarien

- Anneli LindahlKenny, Sveriges ambassadör i Rumänien

- Louise Bergholm, Sveriges ambassadör i Bulgarien

 

Presentation av nationell vägledning för myndigheter, kommuner, vårdgivare och civilsamhället

- Maria Sand, Handläggare vid länsstyrelsen i Stockholm & Jonas Melinder, Utvecklingsledare vid länsstyrelsen i Stockholm

 

Arbetet mot människohandel

- Katarina Iskala-Blomster – IOM (International Organisation for Migration)

- Framförd av Claes Ling-Vannerus, Nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare utan uppehållsrätt

 

De frågor som inkom via appen och inte besvarades under dagen har skickats till aktuell aktör och svar inväntas. Svaren kommer presenteras efter sammanställning.